Kutnik za spajanje stolova

Kategorija
Roba za tehničku namjenu
Opis